Co warto wiedzieć o usługach geologicznych?

usługi geologiczne

W obecnym czasie niemal żadna inwestycja budowlana nie może obejść się bez wcześniejszego wykonania badań geologicznych. To właśnie te badania dają pewność, że na danym terenie bezpiecznie przystąpić można do realizacji danej inwestycji. Oczywiście, ich wykonaniem zajmować się powinni jedynie doświadczeni w swoim fachu profesjonaliści.

Usługi geologiczne

usługi geologiczne na terenie krakiowaObecnie wykonywane badania geologiczne są bowiem realizowane przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. Dodatkowo, analiza pobranych próbek i wydanie opinii na ich temat wymaga ich badania w nowoczesnych punktach laboratoryjnych. Przebieg i przygotowania do takich badań w dużej mierze zależy od charakterystyki wznoszonego aktualnie budynku. W przypadku domów jednorodzinnych do wykonania badań gruntu najczęściej wykorzystywane jest specjalne wiertło hydrauliczne. Jest ono zamocowane w taki sposób, aby było wystarczająco mobilne na całym obszarze badanego terenu. Jeżeli chodzi o usługi geologiczne na terenie Krakowa, do ich realizacji bardzo często wykorzystywane są również dedykowane sondy statyczne. Mogą one posiadać na przykład dedykowany stożek mechaniczny, albo też elektryczny. Wybór odpowiedniej sondy i zasady jej działania zależny jest przede wszystkim od struktury oraz spoistości badanego gruntu. Realizacja takich badań zależy w dużej mierze od wielkości działki budowlanej.

usługi geologiczne W przypadku inwestycji takiej jak budowa domu jednorodzinnego, przeprowadzanie opisywanych badań nie trwa dłużej niż trzy – cztery godziny. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji będą zawsze wiercenia próbne w wcześniej ustalonych punktach pomiarowych. W powstałe otwory wprowadzane są sondy pomiarowe, oczywiście po wcześniejszym wybraniu stożka zgodnie z charakterystyką danego gruntu. Zakres przeprowadzanych analiz zawsze określić musi uprawniony geolog. Czasem badania geologiczne gruntu wymagają wykonania pomiaru zwierciadła wody gruntowej oraz jej składu chemicznego. Same próbki są oczywiście poddawane również wizualnym oględzinom i wymagają właściwego ich przechowywania oraz transportu. Usługi geologiczne są aktualnie nierozerwalnie związane z realizacją inwestycji o różnym charakterze.

Ważnym ich elementem są oczywiście badania i analiza gruntu, które pozwalają utwierdzić się, że na danym terenie realizacja inwestycji jest w ogóle możliwa. Badania takie powinny być każdorazowo wykonywane jedynie przez doświadczone laboratoria badawcze, mające dostęp do najnowocześniejszych sprzętów i urządzeń badawczych oraz analizujących, dających pełny podgląd danej sytuacji.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Usługi